Hjem
Matematisk institutt
Konferanse

Andre nasjonal møte om PDEs

Møtet vil samle i Bergen forskere og phd studenter i Norge som jobber med partielle differensialligninger.

Hovedinnhold

Gjennom presentasjoner av både internasjonale og nasjonale inviterte foredragsholdere, samt uformelle interaksjoner, er møtet en arena for utveksling av resultater og ideer på feltet, samt for å binde det norske PDE-miljøet tettere sammen. Det første møtet i denne serien fant sted ved NTNU i Trondheim i 2019.