Hjem
Matematisk institutt
Konferanse

Nasjonalt Matematikermøte

Matematiker i Norges møtes for andre gang

Konferanseposter
Foto/ill.:
Nikita Kruglikov

Hovedinnhold

Det arrangeres et nasjonalt matematikermøte i Tromsø. 1-2 september 2022, hvor alle vitenskapelige ansatte og emeriti ved UiB, UiO, NTNU, UiT og UiS, inkludert PhD-stipendiater, er invitert. Møtet er sponset av Trond Mohn Stiftelse (TMS), Tromsø Research Foundation (TRF) og UiT Norges arktiske universitet.

Møtet vil inneholde både plenumsforedrag og foredrag i parallelle seksjoner. Det arrangeres i tillegg et ekstra møte for PhD-studenter den 31. august.

Konferansen er arrangert som en del av Matematikkprogrammet støttet at Trond Mohn Stiftelse (TMS). Delprogrammet skal styrke forskningen i ren matematikk i Norge ved m.a. å bidra til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, forsker- og studentmobilitet.

Program

Plenum foredrag:

 • Elena Celledoni (NTNU)
 • Irina Markina (UiB)
 • Sergey Neshveyev (UiO)

Elizabeth Stephansen forelesning:

 • Eugenia Malinnikova (Stanford)

Viggo Brun-prisen holder 2020

 • John Christian Ottem (UiO)

Viggo Brun-prisen holder 2022

 • TBA (Norsk matematisk forening)

Parallelle foredrag:

 • Aslak Buan (NTNU)
 • Irina Didenkulova (UiO)
 • Ulrik Skre Fjordholm (UiO)
 • Sigrid Grepstad (NTNU)
 • Sigbjørn Hervik (UiS)
 • Trygve Johnsen (UiT)
 • Iain George Johnston (UiB)
 • Anne Kværnø (NTNU)
 • Andrey Piatnitski (UiT)
 • Didier Pilod (UiB)
 • Markus Szymik (NTNU)
 • Dennis The (UiT)