Hjem
Matematisk institutt
Disputasdato

Disputas : Ingvild Margrethe Helgøy

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Sparse Bayesian learning methods and statistical survival models"

Opponenter:

  1. Professor Thomas Holgersson, Linnaeus University
  2. Førsteamanuensis Stefanie Muff, NTNU

Leder av komiteen

Professor Bård Støve

Disputasleder

Professor Jan Bulla

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.