Hjem
Matematisk institutt
Videreutdanning for lærere

Nå blir det mulig å ta MAT625 digitalt

MAT625 - Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget, er et videreutdanningstilbud for lærere.

Hovedinnhold

Hvorfor er dette et nyttig kurs for matematikklærere?

Med de nye læreplanene er algoritmisk tenking og programmering blitt en del av matematikkfaget.

Jeg underviser i alle matematikkurs på videregående skole og er godt kjent med læreplanene. I MAT625 skal vi lære å programmere i Python, og vi skal fokusere på hvordan vi kan bruke programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget. 
Vi kommer til å arbeide med eksempler, oppgaver og undervisningsopplegg som du kan ta med deg og bruke i klasserommet.

Hvorfor Bergen og hvordan er kurset organisert?
Kan studentene følge kurset digitalt?

Vi får svært gode tilbakemeldinger fra lærerne som tar kurset. Vi får også henvendelser fra lærere som ønsker å delta, men ikke har hatt mulighet fordi vi har krevd fysisk oppmøte på de tre samlingene vi har hatt i Bergen hvert semester. Nytt fra høsten 2024 blir derfor at du også kan velge å følge kurset digitalt hjemmefra dersom du ønsker det!

Du trenger ingen forkunnskaper i programmering for å starte på kurset.

Mer om kurset

Lurer du på noe, kan du også ta kontakt med meg, eller studiekonsulent Marianne Jensen, studieveileder@math.uib.no