Hjem
Matematisk institutt
ABM — Anvendt og beregningsorientert matematikk

Anvendt og beregningsorientert matematikk

I anvendt og beregningsorientert matematikk er viktige forskningstema hydrodynamikk/havmodellering, industriell matematikk/reservoarmekanikk, billedbehandling, geometrisk integrasjon og beregningsvitenskap (scientific computing).

Hovedinnhold

 

Behovet for å bruke matematikk og beregninger til å løse fundamentale problemer innen naturvitenskap, teknologi, medisin, forvaltning og industriell forskning er sterkt økende. Gjennom et samspill mellom eksperimenter, observasjoner, teoribygging, modellering og numeriske simuleringer kan man oppnå langt bedre innsikt i kompliserte prosesser. Numeriske beregninger har lenge blitt benyttet i matematiske, fysiske og geofysiske fag, men også fag som biologi, kjemi og geologi blir stadig mer avhengige av matematisk modellbygging og simuleringer. For å kunne delta aktivt i denne utviklingen, er det viktig at det ved UiB er et sterkt fagmiljø i anvendt og beregningsorientert matematikk, og at det utvikles et nært samarbeid mellom matematikere og forskere fra andre disipliner.