Hjem
Matematisk institutt
Råd og utvalg

Råd og utvalg

Råd og utvalg ved matematisk institutt.

Instituttrådet er instituttets valgte organ, med funksjonstid fire år for representantene for de fast ansatte og ett års valgperiode for representantene for de midlertidig ansatte og for studentene.

Programstyret og de andre utvalgene er oppnevnt av instituttlederen.