Hjem
Matematisk institutt

Matematisk analyse

Gruppen i analyse jobber med et bredt spektrum av matematiske områder: klassisk matematisk analyse, geometri, matematisk fysikk, Hamiltonsk mekanikk og kosmologi. Forskningen vår utgjør altså en syntese av ulike disipliner og inkluderer anvendelser innen for mekanikk og ingeniørvitenskap.

Hovedinnhold