Hjem
Matematisk institutt

Hva forsker vi på i ren matematikk?

Hovedinnhold

Vår forskningsvirksomhet kan deles inn i tre hovedområder, nemlig

Innenfor disse retningene tilbyr vi mastergrads- og doktorgradsutdanning.

Vi forsker innenfor et bredt spekter av matematiske problemstillinger: klassiske problemer, nye problemer som dukker opp i den rivende utviklingen av matematikken selv, og problemer knyttet til andre felter som moderne teoretisk fysikk. Vi samarbeider med en lang rekke forskere ved institusjoner og universiteter i hele verden.