Hjem
Matematisk institutt
Forskningsgruppen for statistikk

Statistikk

Statistikk er fagfeltet som dreier seg om prinsippene og metodene for å samle inn og analysere kvantitativ informasjon. Statistikk kan anvendes overalt hvor det fins data, og i dagens samfunn hvor det lagres og genereres data hele tiden, er det et økende behov for statistikere. Aktuarfag er betegnelsen på fagfeltet som benytter statistiske og matematiske metodar for å løse problemstillinger innen forsikring og finans. Som aktuar analyserer du risiko og finansielle effekter av fremtidige hendelser. Som en av to institusjoner i Norge, tildeler UiB aktuarkompetansen.

 

Utdanningsmuligheter:

Gruppen har ansvar for en bachelorgrad i statistikk og en mastergrad i statistikk med tre mulige studieretninger som er matematisk statistikk, dataanalyse og finansteori og forsikringsmatematikk. I tillegg har gruppen ansvar for en 5-årig profesjonsutdanning i aktuarfag. Se de enkelte programmene:

Å studere statistikk og aktuarfag gir deg en framtidsrettet og ettertraktet kompetanse som gir mange jobbmuligheter. I dag arbeider det statistikere og aktuarer innen livsforsikring, skadeforsikring, finans, kapitalforvaltning, medisinske forskningsmiljø, industri, olje og gass samt offentlig forvaltning. Se mer på Matematisk institutts karrieresider.  

 

Forskning:

Faggruppen i statistikk ved Matematisk institutt forsker på problemstillinger innen bio- og medisinsk statistikk, beregningsorientert statistikk, statistisk metodeutvikling, spesielt tidsrekker, samt finans og forsikringsmatematikk. Du kan lese mer om noen av disse forskningstemaene i linkene til høyre. 

Gruppen er et av de største fagmiljøene i Norge innen statistikk, og gruppen samarbeider med forskere ved andre institutt ved UiB og en rekke institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Fast vitenskapelig ansatte:

Professor II:

Postdoktorer

Emeriti: