Hjem
Matematisk institutt
Forskningsgruppen innen statistikk og data science

Statistikk og data science

Statistikk er et fagfeltet innen matematikk som dreier seg om prinsippene og metodene for å samle inn og analysere kvantitativ informasjon. Til dette nyttes modeller og konsepter fra sannsynlighetsteori. Med metoder innen statistikk kan en utforske datasett for å finne mønstre og lage prognoser, og til å anslå usikkerheter. I nyere tid hvor ofte store mengder data er tilgjengelig, er flere av disse nært knyttet til metoder innen maskinlæring. I dagens samfunn hvor det lagres og genereres data hele tiden, er det et økende behov for statistikere.

Hovedinnhold

Utdanningsmuligheter

Statistikkgruppen har ansvar for følgende studieprogram:

Innenfor mastergraden i statistikk tilbyr vi tre spesialiseringer: matematisk statistikk, dataanalyse og finansteori og forsikringsmatematikk. 

Aktuarfag er betegnelsen på fagfeltet som benytter statistiske og matematiske metodar for å løse problemstillinger innen forsikring og finans. Som aktuar analyserer du risiko og finansielle effekter av fremtidige hendelser. Som en av to institusjoner i Norge, tildeler UiB aktuarkompetansen.

Å studere statistikk eller aktuarfag gir deg en framtidsrettet og ettertraktet kompetanse som gir mange jobbmuligheter. I dag arbeider det statistikere og aktuarer innen livsforsikring, skadeforsikring, finans, kapitalforvaltning, medisinske forskningsmiljø, industri, olje og gass samt offentlig forvaltning. Se mer på Matematisk institutts karrieresider.

Forskning

Statistikkgruppen ved Matematisk institutt forsker på problemstillinger innen flere områder, blant annet

  • Bio- og medisinsk statistikk
  • Beregningsorientert statistikk
  • Statistisk metodeutvikling, spesielt tidsrekker
  • Data science/statistisk læring
  • Sannsynlighetsteori
  • Finans og forsikringsmatematikk.

Du kan lese mer om noen av våre forskningstema i linkene nederst på siden. Der finner du også en liste over våre publikasjoner i tidsrommet 2012-2022. 

Statistikkgruppen er et av de største fagmiljøene innen statistikk i Norge, og gruppen samarbeider med forskere ved flere andre institutt ved UiB og en rekke institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.  

Aktiviteter

Tentativt program Statistikkseminaret høsten 2023

Mer informasjon om foredragene (tid, sted, tittel, etc) sendes ut via vår epostliste ca en ukes tid i forveien. Ta kontakt med Stein Andreas Bethuelsen dersom du ønsker å bli inkludert i listen.

 

Arkiv:

Vår 2023

Høst 2022

Medlemmer

Fast vitenskapelig ansatte:

II-stillinger:

Postdoktorer:

Doktorgradsstudenter:

Emeriti: