Hjem
Matematisk institutt

Om oss

Matematisk institutt (MI) er et av åtte institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN-fakultetetet) ved Universitetet i Bergen (UiB). Vi forsker innen et bredt spektrum av matematikken—fra grunnleggende teori til anvendt modellering og beregninger. Instituttet har følgende forskningsgrupper: algebra, algebraisk geometri, analyse og PDE, beregningsmatematikk, bildebehandling, fluidmekanikk, matematikkdidaktikk, porøse medier, statistikk og topologi. Vi utdanner kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og har i tillegg ansvaret for en omfattende serviceundervisning i matematiske fag. Vi legger stor vekt på lærerutdanning, inkludert videreutdanning.

Hovedinnhold

Ledelse ved Matematisk institutt:

  • Antonella Zanna, instituttleder
  • Henrik Kalisch, leders stedfortreder
  • Lill K. Knudsen, administrasjonssjef 
  • Andreas Leopold Knutsen, undervisningsleder

 

Vår strategi 2016-2022 kan lastes ned som pdf fra lenke under.