Hjem
Matematisk institutt

Student: Ines Rosef-Ingram, lærer

Særlig i de senere fagene lenger ut i studieløpet (etter de generelle fagene) er det mye støtte å få både fra det faglige og det administrative miljøet.

Hovedinnhold

Navn: Ines Rosef-Ingram

Yrkestittel: Selvstendig næringsdrivende og lærer

Studieprogram/grad ved UiB: Integrert lektorutdanning med master i matematikk

 

Hva gjør du?

Jeg bor i Cape Town og har startet og driver et firma som kjøper og selger transporttjenester/megling i transport. I tillegg til dette jobber jeg med privatundervisning i matematikk og fysikk. De to jobbene lar seg lett kombinere, og begge tar vare på kreativ tenknig samtidig som undervisningen også tar vare på lærersiden av meg.

 

Hva er du mest fornøyd med i din nåværende jobb?

Frihet og fleksibilitet, samtidig som jeg får profesjonelle utfordringer.

 

Hvilken relevans har det du har lært ved Matematisk institutt og UiB for deg i den jobben du nå gjør?

Matematisk tankegang og undervisningsdelen. Begge har bidratt til personlig utvikling og evne til å reflektere både over problemer/utfordringer jeg møter i arbeid, samt evne til å jobbe med mennesker både som mentor og i team.

 

Hvilke minner har du fra studietiden ved UiB og Matematisk institutt?

Kreativitet, og evne personlig tilpassing. Særlig i de senere fagene lenger ut i studieløpet (etter de generelle fagene) er det mye støtte å få både fra det faglige og det administrative miljøet.

 

Vil du anbefale andre å studere matematikk ved Matematisk institutt?

Jeg har jo ikke gjort dette studiet noe anned sted, men etter å være ferdig sitter jeg definitivt igjen med mye mer enn bare en utdanning i lomma.