Hjem
Matematisk institutt

Det sosiale på Matematisk institutt

Som matematikkstudent skal man ikke bare sitte å regne oppgaver. Det er mange tilbud for å ivareta matematikkstudentene og for å få dem til å trives.

Hovedinnhold

Ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, som Matematisk institutt er en del av, blir de fleste nye studenter tatt i mot i klasser på 20–30 personer. Vi kaller det klassemottak. Dette gjøres for å sikre et best mulig læringsmiljø i det første semesteret. Mottaksklassen din er i som oftest satt sammen av studenter som du vil møte igjen i undervisninga utover i semesteret. I semesterstarten har vi tilrettelagt for å skape et godt sosialt miljø innad i klassene og for at dere blir kjent med universitetet. Mange nye studenter blir overrasket når de oppdager hvor fort og lett de blir kjent med de de skal studere sammen med.

Når man starter studiene, arrangeres det fadderuke for alle ved UiB. Her blir du plassert i faddergruppe med de som går på samme studie som deg eller som har lik fagkombinasjon. I fadderuka er det mye moro med fokus på å bli kjent med sine nye medstudenter og med Bergen. Når fagene starter opp etter fadderuka, blir man plassert på regnegruppe med de fra faddergruppa slik at man treffer ”klassen sin” også her. I tillegg arrangeres det hvert år programmøte for hvert enkelt bachelorprogram. Her samles alle studenter på ditt kull for praktisk informasjon om studiet og videre studier, i tillegg til sosialt lag med pizza.

I tillegg til et bra studiemiljø, er et bra arbeidsmiljø også viktig. De aller fleste matematikkfag har regnegrupper hvor man får hjelp av en eldre student til å regne oppgaver. Bachelorstudenter på Matematisk institutt har sin egen lesesal, og i tillegg er det mange steder å lese på Realfagbygget. 

Matematisk fagutvalg er studentenes egen organisasjon på instituttet. Fagutvalget består av både bachelor- og masterstudenter og arrangerer mange forskjellige typer sammenkomster samtidig som de er studentenes talerør og jobber for at alle studenter skal ha det bra hos oss. Fagutvalget driver baren Pi Happy som er åpen hver torsdag. I tillegg er det spillkvelder, filmkvelder og juleverksted. Ellers arrangerer fagutvalget en større semesterfest hvert semester hvor alle studentene tilknyttet det matematisk-naturvitenskaplige fakultet blir invitert. I vårsemesteret blir denne alltid lagt til rundt 14. mars som er Pi-dagen, og dagen feires med pizza, god drikke, pi-formet piñata og andre ting på pi.