Hjem
Matematisk institutt

Oppfriskningskurs før semesterstart 2020

Skal du studere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til høsten? Da kan det være klokt å følge oppfriskingskurset vårt i matematikk før studiene starter. Her leser du selv pensum på forhånd, og kan velge om du vil ha gruppetimer digitalt eller møte på campus for fysiske grupper. I gruppene kan du få hjelp til alt av oppgaver og pensum.

Foto/ill.:
colourbox.com

Du som enten skal lese MAT101 - Brukerkurs i matematikk, MAT105 - Matematikk for naturvitenskap eller MAT111 - Grunnkurs i matematikk I kan ha nytte av å delta på oppfriskingskurset vårt i uke 32.

Oppfriskningskurset gir en repetisjon av relevante deler av pensumet fra R1 og R2. Med relevante deler mener vi her den teorien fra R1/R2 du trenger til MAT101/MAT105/MAT111

Realfagsstudenter som melder seg opp til oppfriskningskurset via I GANG vil bli meldt opp til oppfriskningskurset og motta nærmere informasjon om kurset og digitale grupper via læringsplattformen Mitt UiB. 

Du bør investere litt tid på repetisjon av følgende grunnleggende teknikker:

  • algebraisk notasjon
  • reglene for brøkregning
  • reglene for rekning med potenser (altså grunnlaget for logaritmereglene)
  • grunnleggende teknikker for faktorisering av algebraiske uttrykk

Pensum

Pensum i dette kurset er et spesiallaget kompendium, som inneholder både teori, oppgaver og fasit til oppgavene. Kompendiet må du lese selv (se fremdriftsplanen under), og så får du hjelp til alt du lurer på i gruppene: Kompendium(PdF fil) 

Fremdriftsplan i kurset

Dette er et forslag til fremdriftsplan, altså hva du selv burde lese per dag i pensum-kompendiet. På gruppene kan du spørre om hjelp til oppgaver og teori fra hele pensum, så du kan selvsagt gå fortere eller saktere frem enn foreslått under. Du trenger heller ikke være med på kurset hele uken hvis du er raskere ferdig med kompendiet. 

For deg som har hatt kun R1 og skal ha MAT101 Brukerkurs i matematikk, så har vi kommentert hvilke deler av pensum som kanskje er ukjent for deg og som du ikke trenger fokusere på, for det vil også gjennomgås i MAT101. Det vil selvsagt være en fordel å lese hele kompendiet, for da får du det lettere senere. 

Ettersom gruppene er på ettermiddagen (13:00-15:00) anbefales det å bruke formiddagene til selvstudium av kompendiet og notere deg alt du lurer på. Da får du best utbytte av kurset. 

Dag

Dato

         Kapittel 

Kommentar til de med kun R1

Mandag

03.08

Kapittel 1: Grunnleggende emner

kap 1.13-1.14 er kanskje ukjent for de med kun R1

Tirsdag

04.08

Kapittel 2: Funksjoner, likninger og ulikheter

 

Onsdag

05.08

Kapittel 3: Eksponensielle funksjoner og logaritmer

Kapittel 4: Trigonometri

kap 4.9, 4.10, 4.11 og 4.12 er kanskje ukjent for de med R1

Torsdag

06.08

Kapittel 5: Grenseverdi og kontinuitet

Kapittel 6: Derivasjon


 

Fredag

07.08

Kapittel 7: Integrasjon

Kapittel 8: Vektorer

Kap 7 er ukjent for de med R1

Temaet i kap 8 er litt anderledes enn i R1 fordi vi her jobber med vektorer i rommet i stedet for i planet, men du vil kunne kjenne igjen teorien

Timeplan for digitale grupper

Digitale grupper vil være 13:00-15:00 hver dag i uke 32 (mandag 3. august - fredag 7. august)

Her vil det være hjelpelærere til stede online som hjelper deg med alt av teori og oppgaver fra kompendiet.

Alle som melder seg til Oppfriskningskurset på Igang blir medlem av kursets hjemmeside, der dere også vil få lenken til de digitale gruppene. 

Timeplan for fysiske grupper

Fysiske grupper vil være 13:00-15:00 hver dag i uke 32 (mandag 3. august - fredag 7. august) i Auditorium A, Allégaten 66

Her vil det være hjelpelærere til stede som hjelper deg med alt av teori og oppgaver fra kompendiet. Auditorium A er et stort auditorium, så det vil være god plass selv med en meters avstand mellom hver. Det er også to fine lesesaler og et mindre auditorium i samme bygning, og disse kan også brukes i oppfriskningskurset. 

Hva burde du ta med

  • noe å skrive på og skrive med.
  • Linjal og passer er også greit å ha
  • Kompendiet vil bli delt ut første dagen (mandagen), for de som vil ha en papirutgave. Denne må du passe godt på og ta med de andre dagene
  • Det er ikke kantine eller kjøkken i Allégaten 66, så det kan være lurt å ha med seg en vannflaske, termos eller lignende
  • Læreboken i MAT101, MAT105 eller MAT111 trenger du ikke