Hjem
Matematisk institutt

Bølger og hav

Innen hydrodynamikk utføres analytiske og numeriske studier av bølger og strøm. En del av aktiviteten er rettet mot grunnleggende forståelse av hvordan for eksempel bølger oppstår, propagerer og bryter.

Hovedinnhold

Forskningen er koblet mot viktige geofysiske, miljømessige, klimamessige og industrielle problemstillinger.
For mere informasjon om hydrodynamikk se: http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_flow.

Arbeidet skjer i nært samarbeid med andre fagmiljø i Norge og internasjonalt. I Bergensregionen kan særlig samarbeidet mot Geofysisk Institutt, Uni Research (se http://www.cmu.uib.no/), Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, NIVA og Statoil ASA rekkes fram.

I senere år har studier av bølger på skilleflaten mellom ulike typer vannmasser,
indre bølger, stått sentralt. Disse bølgene er utfordrende å studere både teoretisk og numerisk. I tillegg spiller indre bølger en viktig rolle i klimapuslespillet.
Når indre bølger bryter, kan det oppstå sterke strømmer ved bunnen av havet som kan påvirke industrielle installasjoner. Videre er denne forskningsgruppen involvert i forskning rettet mot CO2 håndtering.

Ta gjerne kontakt med Guttorm Alendal, Jarle Berntsen, eller Henrik Kalisch for mere informasjon.