Hjem
Matematisk institutt

IT-ressurser

Hovedinnhold

Instituttets IT-ressurser driftes av universitetets IT-avdeling.

Mer informasjon om anlegget finnes på instituttets IT-sider.