Hjem
Matematisk institutt

Student: Kirsti Loe, DNV Safety & Asset Risk Management

Evnen til å forstå og løse komplekse problemer, som jeg lærte meg gjennom 5 år ved Matematisk institutt, er veldig relevant i forhold til den jobben jeg har nå.

Hovedinnhold

Navn: Kirsti Loe

Yrkestittel: Safety engineer

Arbeidsplass/arbeidsgiver: DNV Safety & Asset Risk Management, Bergen

Studieprogram/grad ved UiB: Master i ren matematikk (Algebra)

 

Hva gjør du?

Jeg jobber på DNVs kontor på Laksevåg i Bergen, og på min avdeling (Safety & Asset Risk Management) er vi ca. 20 personer. Jeg jobber i hovedsak med sikkerhets- og risikoanalyse for olje- og gassindustrien. Jeg utfører beregninger av frekvens og konsekvens for ulike uønskede hendelser og skriver rapporter der resultatene av disse presenteres og vurderes. Jeg er også med på risikovurdering-workshops ute hos kunder. Målet med dette arbeidet er å hjelpe kundene med risikostyring og gi grunnlag for beslutninger. I tillegg jobber jeg litt med kursing innen risikostyring, både i samarbeid med UiB (Senter for Etter- og Videreutdanning) og for andre kunder.

  

Hva er du mest fornøyd med i din nåværende jobb?

Her i DNV arbeider vi i prosjekt-team og jeg har både fått prøve meg som prosjektdeltaker i store prosjekter og som prosjektleder for mindre prosjekter. Det beste med jobben er at jeg har varierte arbeidsoppgaver, og at jeg får nye utfordringer og lærer nye ting hele tiden. Noe annet jeg er veldig fornøyd med er at jeg får samarbeide med flinke, hyggelige folk og at vi har et godt sosialt miljø i avdelingen. 

  

Hvilken relevans har det du har lært ved Matematisk institutt og UiB for deg i den jobben du nå gjør?

Basis matematikk- kunnskaper bruker jeg hver dag i jobben min. Av den mer avanserte teorien jeg lærte ved MI er det lite jeg har bruk for direkte. Men den analytiske måten å tenke på, og evnen til å forstå og løse komplekse problemer, som jeg lærte meg gjennom 5 år ved MI, er veldig relevant i forhold til den jobben jeg har.

 

Hvilke minner har du fra studietiden ved UiB og Matematisk institutt?

Jeg har gode minner fra studietiden ved MI/ UiB. Et godt sosialt miljø, kjekke folk, både studenter og ansatte, baren Pi Happy og mange bra arrangementer i regi av fagutvalget. Jeg ble godt kjent med de andre studentene og de vitenskapelig ansatte på avdelingen for ren matematikk, og fikk anledning til å ta mange interessante, gøye, utfordrende fag i løpet av de årene jeg studerte.

 

Vil du anbefale andre å studere matematikk ved Matematisk institutt?

Ja, jeg vil absolutt anbefale andre å studere matematikk ved UiB. Først og fremst fordi matematikk er veldig gøy, og det er mange ulike retninger innen matematikken som man kan fordype seg i. Matematisk institutt ved UiB har veldig flinke forelesere og veiledere som er gode til å lære bort og til å utfordre studentene faglig. I tillegg er det et godt sosialt miljø blant studentene.