Hjem
Matematisk institutt

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - Tyskland

Dette universitetet er særleg aktuelt for deg som er interessert i anvend matematikk. Dei tilbyr eit stort utval av emne. Universitetet er Tyskland sitt eldste og har i dag over 25 000 studentar, 5000 av dei er internasjonale.

Innhold

Universitetet i Heidelberg har ei god informasjonssida for Erasmusstudentar, kor ein kan lese meir om universitetet, bustad, tyskkurs osv. Undervisingsspråket er tysk, men ein god del av lærebøkene i matematikk er på engelsk.

I tillegg har universitetet laga ein flott guide for potensielle nye studentar kor dei forklarar punktvis korleis ein skal gå fram for å søkje seg til Heidelberg. Den kan ein lese her.