Hjem
Matematisk institutt

Student: Ole Schei, aktuar i Tryg Forsikring

Det er et godt arbeidsmarked for de som har tatt utdanning innen matematikk i Norge, spesielt aktuarer er veldig ettertraktet.

Hovedinnhold

Navn: Ole Schei

Alder: 26 år

Yrkestittel: Aktuar

Arbeidsplass: Tryg Forsikring i Bergen

Studieprogram/grad ved UiB: Mastergrad i statistikk (finansteori og forsikringsmatematikk).

 

Hva gjør du?

Hovedsakelig beregninger knyttet til hvor stor forsikringspremie man trenger fra sine kunder for å kunne betjene sine forpliktelser til kundene. Ellers rapporterer jeg nøkkeltall til resten av Tryg og arbeider med forskjellige prosjekter.

 

Hva er du mest fornøyd med i din nåværende jobb?

Det er en stor variasjon i arbeidsoppgavene som gjør hver dag spennende der man gjerne må kombinere kunnskap fra flere ulike felt (matematikk, økonomi, juss, programmering). Det er også et godt sosialt miljø, der det er lett å dele erfaring/kunnskap med andre.

 

Hvilken relevans har det du har lært ved Matematisk institutt og UiB for deg i jobben du nå gjør?

Av det jeg til daglig bruker er det mest trening i programmering fra de siste årene av studiet jeg har mest direkte nytte av. Men den analytiske tankemåten jeg utviklet gjennom hele studiet bruker jeg nok minst like ofte, uten at jeg legger merke til det.

 

Hvilke minner har du fra studietiden ved Matematisk institutt? 

Det var et godt sosialt miljø under studiene, der jeg fikk flere gode venner som jeg fremdeles har kontakt med. Kursene på studiene var interessante og varierte. Under eksamenstiden var det fokus på å løse problemer og ikke bare pugging, der anvendelse av kunnskap var det viktigste. Jeg hadde også et utvekslingssemester til Hong Kong som jeg lærte mye av.

 

Vil du anbefale andre å studere matematikk ved Matematisk institutt? 

Studiet har gitt meg mye tilbake, og jeg kan trygt anbefale det til andre som har interesse for matematikk. Jeg merker at det jeg gjør blir brukt av andre, og at det har en egenverdi. Den analytiske tankegangen man utvikler gjennom studiet gjør at man er veldig anvendelig for ulike typer jobber. Det er et godt arbeidsmarked for de som har tatt utdanning innen matematikk i Norge, spesielt aktuarer er veldig ettertraktet.