Hjem
Matematisk institutt

Fra pol til pol

Vågehvalens vandring er mer omfangsrik enn tidligere påvist i følge forskere fra Havforskningsinstituttet og Matematisk institutt.

Hovedinnhold

Forskere ved Havforskningsinstiuttet og Matematisk institutt har i samarbeid med japanske kolleger påvist at et enkeltindivid av arten vågehval har vandret fra sørpolen til nordpolen. Dette er første gang det er blitt påvist at hval vandrer fra den sørlige til den nordlige halvkule. Funnet er gjort ved å kombinere DNA-teknikker med statistiske metoder.

En hval fanget av norske hvalfangere viste seg å ha en DNA-profil som stemmer med populasjonen av vågehval rundt sørpolen. Nå er imidlertid ikke populasjonene i sør og nord 100% forskjellige i genetisk forstand. Derfor må man bruke sannsynlighetsregning for å oppsummere "beviset" som ligger i DNA-profilene.

 Funnet er publisert i journalen PLoS ONE: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0015197