Hjem
Matematisk institutt
News

Nye bachelor- og masterprogram høst 2014

Tre nye bachelorprogam og en ny integrert master i aktuarfag starter opp høsten 2014 ved Matematisk institutt.

Foto/ill.:
colorbox

Hovedinnhold

Fra høsten 2014 tilbyr Matematisk institutt flere nye studiemuligheter. I alt starter vi opp tre nye bachelorprogram og et integrert masterstudie. Vi håper på mange søkere allerede ved sommerens opptak. Under følger litt informasjon om de nye studiene.

Bachelorprogram i matematikk

Bachelorprogrammet i matematikk er knyttet til forskergruppen i ren matematikk og er et treårig studium (180 stp). Studiet fokuserer på matematikk som et fag med selvstendig verdi og interesse. Studentene vil bli undervist av internasjonalt aktive forskere som formidler kunnskap om det teoretiske grunnlaget for matematiske fagfelt som analyse, algebra og topologi. Studentene vil også få trening i abstrakt tenkning og i å analysere problemer av matematisk art der løsningsmetoden ikke nødvendigvis er kjent. De får også evnen til selv å sette seg inn i nye områder av matematikk og naturvitenskap. 

Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

Bachelorprogrammet i matematikk for industri og teknologi er knyttet til forskergruppen i anvendt og beregningsorientert matematikk og er et treårig studium (180 stp.). Målgruppen for programmet er studenter med interesse for matematikk og et ønske om å løse utfordringer innenfor teknologi og naturvitenskap som for eksempel fornybar energi, CO2-lagring, bildebehandling, oljeutvinning og havmodullering. Studiet tar for seg både det teoretiske og metodiske grunnlaget for anvendt matematikk, og hvordan problemer innenfor naturvitenskap og teknologi kan klargjøres med matematiske teknikker og simuleringer. Denne prosessen går fra fysiske fenomen via matematiske modeller til løsningsmetoder som er egnet for datamaskiner. Ved å fokusere på matematikken som ligger bak hvert av trinnene gir studiet en grunnleggende forståelse av hvordan matematikk kan fungere som en drivkraft innen ulike fagfelt.

Bachelorprogram i statistikk

Bachelorprogrammet i statistikk er knyttet til forskergruppen i statistikk og er et treårig studium (180 stp.). Statistikk handler om prinsippene og metodene for å samle inn og analysere informasjon. Statistiske metoder blir benyttet overalt hvor det finnes tallmateriale. Tall er mer enn bare tall og gjennom studiet vil studenten bli i stand til å samle inn, tolke og analysere hva som ligger bak tallene. Temaer som kan undersøkes er for eksempel: stiger den globale temperaturen? Hva er effekten av en ny vaksine? Øker kraftlinjer sjansen for kreft? Siden en viktig del av statistikk handler om tolkninger av data, og fordi statistikkens metoder er basert på matematikk, er det en forutsetning å ha en god forståelse av matematiske metoder.

Integrert master i aktuarfag

Integrert master i aktuarfag er knyttet til forskergruppen i statistikk og spesifikt forskningsgruppen i forsikring og finans. Studiet er et femårig integrert studium (240 stp) som leder en master i statistikk og profesjonstittelen aktuar. Studiet gir en grundig innføring i teori og teknikker innen forsikringsmatematikk og finansteori. Gjennom dette programmet blir kandidaten utdannet til aktuaryrket som handler om å modellere den finansielle effekten av komplekse framtidige hendelser, samt å analysere risiko. Studiet følger et tilrettelagt studieprogram med felles innførings- og spesialiseringsemner, som gir den nødvendige grunnopplæringen i statistikk og matematikk. Analyse og tolking av store mengder data og forståelse av hva som ligger bak tallene er sentralt på studiet. Som aktuar analyserer man risiko, modellerer finansielle effekter av framtidige hendelser, og kan dermed vurdere hva som vil være en god avgjørelse fordi en kan si noe om sannsynligheten rundt hva framtida inneholder.

Har du spørsmål angående de nyopprettede studiene ta kontakt med studieveileder ved Matematisk institutt på studieveileder@math.uib.no.