Hjem
Matematisk institutt

Nye stipendiater

To nye stipendiater er nylig blitt ansatt ved Matematisk institutt.

Hovedinnhold

 

Arne Johannes Holmin er ansatt som Universitetsstipendiat fra 1. november 2008. Han er tilknyttet statistikkgruppen. Han tok mastergrad statistikk - dataanalyse her ved instituttet i september i 2008.

 

 

 

Jan Ole Skogestad ble tilsatt som Universitetsstipendiat fra 1.desember 2008. Han skal jobbe med multiskalametoder for flerfaseflyt i porøse medier med Jan M. Nordbotten som veileder. Jan Ole Skogestad kommer fra jobb i SINTEF Petroleumsforskning AS, avdeling Boring og brønnkonstruksjon i Bergen. Han har mastergrad i anvendt matematikk/hydrodynamikk og havmodellering her fra instituttet (vår 2007).