Hjem
Matematisk institutt

Dag Tjøstheim tildelt 1. Sverdrup-pris i statistikk

Hederprisen er tildelt av Norsk statistikk forening for 1. gang i 2009 til en fremragende representant for statistikkfaget

Hovedinnhold

Komiteens  vurdering:

"Dag Tjøstheim er en av de internasjonalt mest anerkjente norske statistikere. Han har en meget stor vitenskapelig produksjon og arbeidene er i utstrakt grad sitert av andre forskere. 

Tjøstheim har hovedsakelig arbeidet med tidsrekkeanalyse og stokastiske prosesser. Han har gitt en rekke bidrag til teorien for ikke-lineære og ikke-stasjonære tidsrekker, spesielt med problemstillinger rundt identifikasjon, parametrisk og ikke-parametrisk estimering, testing av linearitet og interaksjon samt resultater om skjevhet av vanlige tidsserie-estimatorer. Han er også kjent for ikke-parametriske mål for assosiasjon mellom tidsrekker og spatiale variable. I tillegg til alle sine teoretiske bidrag har Tjøstheim i betydelig grad arbeidet med anvendelser av tidsrekkeanalyse bl.a. på jordskjelvdata, økonomi og fiskeri- og havforskning. Disse anvendelsene har i stor grad motivert hans teoretiske arbeider. 

 Tjøstheim har en bred internasjonal kontaktflate. Han fikk bl.a. ”The 2000-2002 Tjalling C. Koopmans Prize” (fra tidskriftet Econometric Theory) sammen med Stefan Sperlich og Lijian Yang. Han har også samarbeidet med kapasiteter som Clive Granger, Timo Terasvirta, Elias Masry, Enno Mammen og Qiwei Yao. Samarbeidet med Clive Granger og Timo Terasvirta har resultert i en bok om "Nonlinear Models for Economic Time Series" som kommer på Oxford University Press. Han har vært hovedredaktør i Scandinavian Journal of Statistics og medredaktør i JRRS-B, Bernoulli og Journal of Time Series Analysis. 

 Han har også betydd mye for det statistiske miljøet i Norge, bl.a. gjennom sine mange hovedfags- og doktorgradsstudenter, der man spesielt kan nevne Jostein Paulsen, Hans Karlsen og Hans Skaug som nå er hans medarbeidere på Matematisk institutt ved UiB samt John Tyssedal ved NTNU, Bjørn Henrik Auestad ved Universitet i Stavanger og Vidar Hjellvik (nå på Folkehelseinstiuttet). 

Sammen med Hjelvik og Olav Rune Godø fikk han prisen for årets beste publikasjon ved Havforskningsinstituttet i 2002. Tjøstheim er dessuten kjent som en meget god foreleser og fikk i 2003 prisen som beste foreleser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiB. "

 

Referanse:

Tilfedig Gang Nr 2, Juni 2009, utgitt av Norsk statistikk forening