Hjem
Matematisk institutt

Nytt tverrfaglig fag på CO2 fangst og lagring

For første gang går Princeton University i USA og Universitetet i Bergen sammen om et felles kurs. Temaet er CO2 fangst og lagring, og dekker dermed alt fra Stoltenbergs månelanding til spørsmålet om vi kan bli kvitt CO2 i århundrer ved å lagre det under havbunnen.

Hovedinnhold


I løpet av høsten kommer kurset først til å gå igjennom de viktigste
ingrediensene for CO2 fangst, og senere prosessene og utregningene som
må taes i betraktning ved lagring i geologiske formasjoner. Det betyr
at kurset blir tverrfaglig innenfor MatNat, med temaer som kjemi,
reservoarfysikk, geokjemi, og matematikk.

Til å forelese kurset kommer to professorer ved Princeton, Michael A.
Celia og Catherine Peters, til å bidra sammen med Jan M. Nordbotten
ved matematisk institutt i Bergen. Dermed blir omtent to tredjedeler
av forelesningene holdt i Princeton, og studentene i Bergen deltar ved
hjelp av videokonferanse. Tilsvarende blir en tredjedel av
forelesningene holdt i Bergen, med videooverføring til USA. I tillegg
til å være et helt nytt kurs, blir dette derfor også et eksperiment i
fremtidens undervisningsformer.

For å passe inn med semesteret og tidssonene til begge universitetene,
blir første forelesning så sent som 21ste september, og kurset går
mandager og onsdager fra halv tre til fire. Det er ikke lagt opp til
obligatoriske forkunnskaper, men kurset er tenkt som et
mastergradsnivå, og forkunnskaper som inkluderer f.eks. MAT 212 kommer
godt med. Karakterer baseres på obligatoriske innleveringer og
avsluttende eksamen.