Hjem
Matematisk institutt

Ny instituttleder ved Matematisk institutt

Etter en spennende ventetid med fire interne kandidater blant søkerne, ble det onsdag 24. mars klart at Jarle Berntsen er tilsatt som instituttleder.

Hovedinnhold

Instituttlederstillingen ved Matematisk institutt ble utlyst i desember. I ettertid ble det klart at fire av de syv søkerne var vitenskapelige ansatte fra instituttet: Jarle Berntsen, Petter Bjørstad, Hans Munthe-Kaas og Antonella Zanna Munthe-Kaas. Onsdag 24. mars ble det sendt ut melding fra konstituert instituttleder Helge K. Dahle om at valget falt på Jarle Berntsen fra gruppen for anvendt og beregningsorientert matematikk. Petter Bjørstad ble samtidig annonsert som nytilsatt instituttleder ved Institutt for informatikk. Dato for tiltredelse er 1. mai 2010. Alexander Vasiliev fra analyse gruppen, ren matematikk, har akseptert å være stedsfortreder for Berntsen.

 

 

(Tekst og intervju: Anniken Gjesdal, fra MatNytt)

 

- Hva tenker du om at du nå skal bli instituttleder ved MI? 

- Det ser jeg på som en spennende utfordring. Jeg har en god formening om hva som  blir de langsiktige oppgavene og planene mine, men nå gjelder det å også sette seg inn i mer kortsiktige saker. Det vil jo være mange løpende frister i en slik jobb, og da gjelder det å få en oversikt, og ikke minst finne en balanse mellom å prioritere mer akutte saker og langsiktige mål. Blant sistnevnte kan jeg for eksempel trekke frem rekruttering, både faglig og til lektorutdanningen.  

 - Hva slags tilbakemeldinger har du fått? 

- Etter offentliggjøringen har jeg fått mange positive tilbakemeldinger fra både kolleger og studenter, og det er jeg veldig glad for. 

- Til slutt, hva er planene for påsken? 

- I påsken skal jeg koble av med storfamilien. Vi har leid hytte på Geilo og har planer om skigåing. Det blir kona og meg, to barn og to svigerbarn.