Hjem
Matematisk institutt

Fikk tre jobbtilbud før fullført lektorstudie

Anita Tindeland studerte ved den integrerte lektorutdanningen for realfag og fikk ikke mindre enn tre jobbtilbud før hun har levert masteroppgaven.

Hovedinnhold

Det er lærer jeg vil være, det er sikkert! Det var også derfor jeg valgte en fagdidaktikk masteroppgave, fordi det er dette jeg har lyst å gjøre.

Gode lærere avgjørende

Anita Tindeland er inne i sitt siste semester som student ved den Integrerte lektorutdanningen med master i naturvitenskap eller matematikk og skal levere sin masteroppgave til våren. Grunnen til at hun valgte å studere til å bli lektor var mye på grunn erfaringer hun selv gjorde som elev.

- Grunnen til at jeg selv valgte å studere realfag og bli lærer var mye på grunn av gode lærere som jeg selv hadde, helt fra barneskolen av og oppover. Det er veldig viktig med engasjerte lærere, som viser mulighetene med de ulike fagene som matte, kjemi og fysikk. Jeg hadde veldig lyst å undervise i kjemi og da jeg fant ut at det var mulig å ta lektorutdannelse i matte og naturvitenskap ved UiB, så var det midt i blinken for meg.

Nivådeling i matematikk

Tindeland er nå i innspurten på masteroppgaven som skal leveres til våren. Her har hun valgt å skrive en fagdidaktisk oppgave hvor hun undersøker nivådeling i matematikk på ungdomskolen (8-10 trinn). Selv om det ennå er noen måneder til oppgaven skal innleveres har Tindeland gjort flere interessante observasjoner.

- På den positive siden så har ikke jeg funnet mange indikasjoner på at det sosiale miljøet blir dårligere ved å dele opp elever etter deres nivå. Mange har hevdet at det ved nivådeling vil bli mer mobbing og flere negative konsekvenser for det sosiale miljøet, men mine undersøkelser støtter ikke en slik hypotese. I tillegg opplever elevene enn større mestringsfølelse ved at oppgavene er lagt til deres nivå. Det som kan være negativt er at de elevene som forbedrer seg på det nivået de er sjeldent blir flyttet opp et nivå for å få større utfordringer. Dermed stabiliserer de seg der de befinner seg og det er ikke alltid bra for deres faglige utvikling.

Startet jobbjakten tidlig

Selv om Tindeland både har jobbet med masteroppgaven det siste året, og i tillegg har et lite barn å ta vare på sammen med sin mann, så har hun vært målbevisst og vært tidlig ute når det gjaldt å finne seg en relevant jobb etter fullført utdannelse. Allerede i høst begynte hun å kikke på ledige stillinger, hovedsakelig i Stavangerområdet der hun kommer fra, og valgte til slutt å søke til sammen fire stillinger. Responsen hun fikk var meget god.

- Jeg ble kalt inn til intervju av tre av skolene raskt etter jeg hadde sendt en søknad. To av skolene tilbudte meg jobb allerede rett etter intervjuet var gjennomført, mens den tredje ringte i etterkant av intervjuet for også å tilby meg jobb. Etter litt vurdering så falt jeg ned på det ene tilbudet og jeg skal begynne å jobbe ved St.Olav Videregående skole fra høsten av.

Tindeland mener selv at det er flere grunner til at hun er så attraktivt på arbeidsmarkedet 

- Først og fremst så begynte jeg jobbsøkingen tidlig, noe som jeg vil anbefale alle å gjøre. Da får man oversikt over hvilke stillinger som finnes og man kan kontakt potensielle arbeidsgivere i forkant av tilsettingsprosessen for å spørre om eventuelle ting. I tillegg er det ingen tvil om at lektorer med realfagskompetanse er veldig ettertraktet arbeidskraft med alt fokuset som er på realfag fortiden. Det er et godt arbeidsmarked for lektorer med den typen kompetanse.

- Det er lærer jeg vil være

Når vi spør om hun anbefaler andre å søke seg inn på Integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk så er det ingen tvil om at hun støtter det, men hun peker på noen ting man bør være klar over før man starter studiet.

- Om man har lyst å bli lærer og har en interesse for fag som matte, kjemi, fysikk og naturfag generelt så vil jeg anbefale det, men det krever en evne til å planlegge. Studieløpet er en kombinasjon av teori, og det å være ute i praksis, og det må ofte planlegges på forhånd. I tillegg vil jeg anbefale å ta den integrerte lektorutdanningen istedenfor å ta en master i et fag og deretter bygge på med PPU. Det er fordi da får man en kombinasjon av faglig, didaktisk og pedagogiske kunnskap jevnt fordelt gjennom hele det femårige studieløpet noe jeg ser på som en fordel.

Med en fagbakgrunn i realfag er Tindeland attraktiv også blant arbeidsgivere som ikke vanligvis ansetter lektorer. Men en ting er hun allikevel sikker på.

- Det er lærer jeg vil være, det er sikkert! Det var også derfor jeg valgte en fagdidaktikk masteroppgave, fordi det er dette jeg har lyst å gjøre.