Hjem
Matematisk institutt
Forskningsgruppen for matematikkdidaktikk

Matematikkdidaktikk

Matematikkdidaktikk er matematikkens fagdidaktikk. Her studeres spørsmål knyttet til læring av og undervisning i matematikk, for eksempel: Hva er matematikk? Hvordan lærer vi oss matematikk? Hva kan lærere gjøre for at elever og studenter skal lære matematikk?

Hovedinnhold

Matematikkdidaktikk som selvstendig forskningsområde omfatter:

 • Analyse av matematisk aktivitet og matematisk tenkning
 • Utvikling av spesifikke teorier f.eks. for matematisering, problemløsning, bevisteknikk
 • Utforskning av metoder til formidling av spesifikt matematisk stoff
 • Kritisk vurdering av spesifikt stoffutvalg i forhold til undervisningens overordnede mål
 • Forskning i forutsetninger for læring og i undervisnings- og læringsprosesser
 • Utvikling og evaluering av konkrete undervisningsforløp, typer av undervisningsforløp og læreplaner
 • Utvikling av metoder til planlegging, gjennomføring, observasjon og analyse av undervisningsøkter
 • Matematikkdidaktikkens egen historie

Matematikkdidaktisk forskning som vedrører undervisning og læring vil ofte omfatte studier i praksis, for eksempel observasjoner og innsamling av data fra matematikktimer ut i skolen. Forskningens mål kan for eksempel være å beskrive og forklare hvordan bestemte måter å tilrettelegge undervisningen på kan fremme noen elevers læring, eller hvordan visse evalueringsformer kan virke læringsfremmende (eller det motsatte).

I vår forskningsgruppe interesserer vi oss for:

 • - Undersøkende virksomhet i matematikk på videregående nivå
 • - Hvordan aspekter fra matematikkens historie kan gi nye tilganger til læring av matematikk
 • - Modellering, undersøkende og kreativ matematikk og bruk av IKT i videregående skole
 • - Læreres profesjonelle utvikling
 • - Samspillet mellom matematikkdidaktisk teori og praksis

 

Fast vitenskapelig ansatte: