Hjem
Matematisk institutt
Fagdag

Vellykket fagdag ved Matematisk institutt

Hva har Jens Stoltenberg, Lofoten, globuser og integrasjonsregning til felles? Alt kan knyttes til matematikk!

Elever forsøker å løse matematikkoppgaver stående rundt et bord hvor de bruker små globuser
Elevene ble satt inn i problemet med å kontrollere en ball som ruller på et plan. De fikk prøve med små globus-baller å finne ut av hvordan man kan rulle fra en posisjon til en hvilken som helst annen posisjon. Med posisjon menes ikke bare hvor på planet ballen ligger, men også hvilket punkt på globusen som er i kontakt med planet og hvordan globusen er orientert om z-aksen.
Foto/ill.:
Reier Schoder

Hovedinnhold

Torsdag 6. mars tok Matematisk institutt i mot nærmere 80 elever fra videregående skole i regionen til tidenes første fagdag ved hele Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

Her ble elevene presentert for alle de ulike mulighetene man har om man velger å studere matematikk. Skoleelever fra Fana, Tertnes, Voss, St.Paul og Måløy Videregående skole fikk to timer variert innhold og et lite innblikk i hvor spennende matematikk og statistikk kan være.

Forskergruppene i anvendt og beregningsorientert matematikk, statistikk, matematikkdidaktikk og ren matematikk presenterte hvert sitt opplegg for å vise elevene hva de forsker på. Blant temaene som elevene fikk en introduksjon i var hvordan matematikken brukes i forskning på tidevannsenergi i Lofoten og hvorfor matematikk er viktig i bilderegistrering, både om man vil leke seg med bilder på mobiltelefoner eller bruke det i seriøs forskning på helserelaterte problemstillinger.

Elevene fikk også et innblikk i hva en statistiker egentlig gjør og hvorfor forståelse av risiko er viktig på mange felt i samfunnet. Det ble også tid til mer konkrete matematiske oppgaver blant annet ble elevene presentert for nye måter å forstå integrasjonsregning på, med både eksempler og litt matematisk historie innbakt i det hele.

Sist, men ikke minst, ble elevene satt inn i et matematisk problem med å kontrollere en ball som ruller på et plan (se forsidebildet). 

Etter den faglige presentasjonen fikk elevene mulighet til å møte matematikkstudenter og fagutvalg i lunsjen, og få pratet om hvordan det er å studere på universitetet. Det virket som både elever, lærere, studenter og vitenskapelige ansatte var fornøyd med opplegget og det kan tyde på at en årlig fagdag er kommet for å bli.