Hjem
Matematisk institutt
HMS-avvikssytem

Meld fra om HMS-avvik

Realfagbygget

Ved UiB skal alle HMS-avvik skal meldes, for å kunne forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø.

Hvordan melde fra om HMS-avvik?
Ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som oppdager HMS-avvik skal melde fra om dette i nytt elektronisk system.

Øvrige fakultet/avdelinger melder fra om HMS-avvik i det manuelle meldesystemet.

Systemet er brukervennlig og intuitivt og tas i bruk av ansatte og studenter uten opplæring. Ansatte med roller i systemet, som leder, leders representant, HMS-koordinatorer og verneombud, vil få tilbud om opplæring.