Hjem
Matematisk institutt
Rekrutteringsutvalget

Rekrutteringsutvalget ved Matematisk institutt

Rekrutteringsutvalget videreutvikler og koordinerer rekrutteringstiltak som allerede er innarbeidet, samt vurdere nye tiltak og gi råd til instituttledelsen om hva som bør settes i verk.

Hovedinnhold

Med rekrutteringstiltak menes tiltak for å bedre rekrutteringen til alle studieprogrammene på instituttet, med hovedvekt på bachelor- og masterprogrammene. Et allerede innarbeidet tiltak er arrangering av Åpen dag rettet mot VGS hver vår.

Kontaktinformasjon til Rekrutteringsutvalget: rekrutteringsutvalg@math.uib.no 

 

Medlemmer:

Johan Lie

Kundan Kumar

Bård Støve

Lukas Reidar Bråthen Kudsen (studentrepresentant)

 

Tidligere medlemmer

Andreas Leopold Knutsen (leder)
Jarle Berntsen
Olai Åsmundson Mostad (studentrepresentant)