Hjem
Matematisk institutt
Forskningsgruppen for algebra

Algebra

Algebra springer ut fra studiet av ligninger og polynomer. Utifra dette har det oppstått et rikt utvalg av moderne algebraiske strukturer. Grupper, kropper, ringer og Lie-algebraer er blant de mest grunnleggende. Algebra blir særlig interessant når det vekselvirker med andre felter som kombinatorikk, topologi, geometri, beregningsmetoder eller fysikk.

Hovedinnhold

Fast vitenskapelig ansatte:

  • Gunnar Fløystad  (ikke-kommutativ algebra, kombinatorisk kommutativ algebra)  
  • Hans Munthe-Kaas  (Hopf-algebraer, pre- og post-Lie-algebraer, strukturelle metoder i beregningsmatematikk)