Hjem
Matematisk institutt
Forskningsgruppen for algebraisk geometri

Algebraisk geometri

I algebraisk geometri studeres geometriske objekter som har algebraisk struktur: kurver, flater og høyere dimensjonale mangfoldigheter som lokalt kan beskrives ved polynomligninger. Her er det et rikt samspill med moderne abstrakt algebra, topologi og kompleks analyse. Noen av problemstillingene er klassiske og går opptil to hundre år tilbake, mens andre er f.eks. relatert til problemer i moderne teoretisk fysikk.

Hovedinnhold

Fast vitenskapelig ansatte:

 

PhD-studenter:

 

Forskningsinteressene spenner over et stort område av temaer innenfor algebraisk geometri og omfatter blant annet

  • Kompleks algebraisk og projektiv geometri
  • Birasjonal geometri
  • Deformasjonsteori og degenerasjoner av spesielt kurver og flater
  • Brill-Noether teori for kompakte Riemannske flater