Hjem
Matematisk institutt
Forskningsgruppen for beregningsmatematikk

Beregningsmatematikk

Beregningsmatematikk er den del av matematikken der man arbeider med å utvikle numeriske metoder og analysere deres egenskaper, med henblikk på en rekke problemer som kommer fra anvendelser.

Hovedinnhold

Gruppens aktivitet er fokusert på numeriske metoder for:

  • Differensialligninger (ordinære og partielle)
  • Integrasjon og gitter i høydimensjonale rom 
  • Strukturbevarende metoder

 

 Fast vitenskapelig ansatte