Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Arbeidsmarkedet

Derfor trenger oljebransjen flere UiB-kandidater

Minst 34.000 oljejobber er borte, men oljegiganten ConocoPhillips drar til MatNat for å sikre seg gode kandidater.

Rekrutterer kandidater
ConocoPhillips Norge kommer til MatNat for å rekruttere dyktige kandidater. Rune Tveit, Director, Skills & Specialty Services (t.v,) og Tore Mjølsnes, HR & Payroll Advisor.
Foto/ill.:
ConocoPhillips Norge

Hovedinnhold

- Det vil alltid være behov for unge dyktige mennesker som på en effektiv og miljøbevisst måte kan finne nye løsninger på utfordringer som bransjen står ovenfor. Norsk petroleumsindustri har en langsiktig horisont. Det er viktig å være bevisst at industrien vil bestå i mange generasjoner framover, sier Rune Tveit og Tore Mjølsnes i ConocoPhillips Norge.

Onsdag 14. september klokken 18 er de på plass på Integrerbar på MatNat-bygget for å fortelle hvorfor de fortsatt ønsker å ansatte kandidater fra UiB. SPE Bergen Student Chapter inviterer studenter fra geologi, geofysikk, petroleum og prosessteknologi.

- Besøket på Universitetet i Bergen er en viktig del av vårt langsiktige arbeid for å kunne ansette de rette kandidatene. Rekrutteringen bygger opp om visjonen vår om å være det beste operatørselskapet på norsk sokkel, og gir oss et viktig konkurransefortrinn, sier Mjølsnes.

Tøffe tider

Siden 2014 har jobber forsvunnet, oljeprisen har falt. Selskapene kutter kostnader. Ingen vet hvor lenge krisen i oljeindustrien vil vare.

Studenter som allerede er i gang med studiene er usikre på om det vil finnes jobber til dem.

- Vi merker at avgangskullene er stresset med tanke på jobbmuligheter, mens det er mer optimisme blant de som er ferdig om et par år, bekrefter Knut Ringen Viten i SPE Bergen Student Chapter.

Norges Bank melder at bedriftene venter litt høyere vekst det neste halve året. En arbeidskraft-undersøkelse fra Manpower viser at bedriftene igjen har begynt å ansette. Det ønsker også ConocoPhillips Norge å gjøre.

- Universitetet i Bergen utdanner hvert år dyktige kandidater innenfor fagområder som vi definerer som vår kjernekompentanse. ConocoPhillips søker vitebegjærlige og motiverte medarbeidere med en god faglig utdanning.

- Vil trenge nyutdannede

- Hvorfor skal dagens oljefag-studenter tenke positivt på framtiden?

- Norge er teknologiledende og framtidsrettet innen energiproduksjon. Vi har vi en ekspertise som er etterspurt verden over. Olje og gass vil fortsatt spille en sentral rolle i norsk økonomi i årene framover. Historisk sett har bransjen vært preget av konjunktursvingninger. Disse svingningene viser igjen i aldersfordelingen blant våre ansatte og har lært oss verdien av å ha rett kompetanse til rett tid. Skal vi fortsette å være ledende internasjonalt vil vi trenge mange nyutdannede i framtiden, sier Mjølsnes.

- Hvilken type kompetanse tror dere vil bli etterspurt de neste årene?

- Vi regner med at vi vil se en økt etterspørsel etter ingeniører, geologer og teknologer. Informasjonsteknologi vil spille en enda større rolle i framtiden, understreker Tveit og Mjølsnes.

- Vår erfaring er at det finnes jobber. Særlig sommerjobbene blir ofte kun annonsert på oljeselskapenes egne hjemmesider. Det er ikke alle klar over, sier Ringen Viten.

Han regner med det kommer mange studenter på ConocoPhillips-presentasjonen og at dette er etterspurte arrangement blant de kommende oljeindustri-kandidatene.

- Vi merker det er vanskeligere å få de store selskapene til å komme, men nå håper vi de blir mer bevisst på behovet for å sikre seg framtidens kompetanse, sier Ringen Viten.