Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Allmøte - Scenario2030 - for et styrket fakultet

Har du spørsmål eller meninger om Scenario2030?

Hvordan skal fakultet møte sterkere konkurranse og skjerpede krav? Bør vi skille ut den marine virksomheten i et eget fakultet? Organisere instituttene i klynger? Legge ned fakultetsnivået? Slå sammen institutter?

Bilde av et tre med masse undervisningsmateriell
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Prosessen

En arbeidsgruppe oppnevnt av fakultetsstyret skal gi anbefalinger om fakultetets organisering innen 1. desember 2016. Hva som har skjedd så langt i prosessen, kan du lese på websiden for Scenario2030-prosessen. Foreløpig har gruppen ikke trukket noen konklusjoner.

Allmøte tirsdag 4. oktober kl. 14.15-15.45 i Aud 2 i Realfagbygget

Allmøtet er åpent for alle som ønsker informasjon om bakgrunnen for at dette arbeidet er igangsatt, om prosessen så langt eller som har spørsmål eller synspunkt på fakultetets organisering.

Dagsorden

  1. Fakultetets utfordringer og bakgrunn for Scenario 2030-prosessen v/ Helge K. Dahle
  2. Hva har skjedd så langt i prosessen – og hva er mulige scenarier for fremtidig organisering av fakultetet?
  3. Spørsmål - innspill – diskusjon


Vel møtt!