Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

EnTek-bygget

Slik blir det nye energi- og teknologibygget EnTek

Arkitektgruppen Cubus og Arkitema er utpekt som vinnere av arkitektkonkurransen om nytt teknologibygg på Nygårdshøyden.

EnTek - Det nye Energi- og teknologibygget ved UiB

EnTek er en del av klyngesatsingen Bergen Science City – et samarbeid mellom UiB, forskningsinstitusjoner og næringsliv.
Produsent:
Gohde

Konseptet er valgt etter at totalt fem arkitektkontor deltok i plan- og designkonkurransen. EnTek er en del av klyngesatsingen Bergen Science City – et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv. Samtidig får byrommet rundt Nygårdshøyden sør et betydelig løft.

Arkitektene i Cubus har lagt vekt på å lage en internasjonal portal for innovasjon innenfor energi, klima og teknologi. Det blir fornyet kontakt mellom universitetshøyden og det travle bygulvet ved bybanestoppet, Nygårdsgaten, Lars Hilles gate og Media City Bergen.

Konseptet samler funksjonene. EnTek-bygget strekker seg fra syd til nord, fra Nygårdsgaten til Allègaten.

Mellom byggene kommer en ny offentlig plass som skal samle området. Den skal hete «Forskerparken».

Bergen får en ny forbindelse mellom UiB og sentrum. Nybygget knyttes naturlig til byens nettverk, akser, gateløp, og tilrettelegger for økt tilgjengelighet.

Det nye EnTek-bygget skal styrke muligheten for å jobbe tverrfaglig på alle plan.

Bygget blir på rundt 17.000 kvm og har en foreløpig prislapp på 1,1 milliarder kroner.