Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 3. NOVEMBER 2016

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

II

PROTOKOLL FRA MØTET 8. SEPTEMBER 2016

 

 1.  

SAMORDNING AV PROSESSENE FOR PROFESSOROPPRYKK VED NTNU, UIO OG UIB

 

 1.  

INSTITUTTLEDER (KODE 1475) VED INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG

 

 1.  

EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET

 

 1.  

UTSETTELSE AV SPØRSMÅLET OM ENDRING AV NAVN PÅ FAKULTETET

 

 1.  

STRATEGISK UTVIKLINGSOMRÅDE: MOLEKYLÆR LIVSVITENSKAP VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I EVOLUSJONÆR ØKOLOGI – TILSETTING  
Saksnr. 2016/2840
Unntatt offentlighet

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/3884
Unntatt offentlighet

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I NATURFAGDIDAKTIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/4725
Unntatt offentlighet

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MEDISINSK FYSIKK OG TEKNOLOGI - TILSETTING
Saksnr. 2016/10892
Unntatt offentlighet

 

 1.  

PROFESSOR II I ROMFYSIKK – TILSETTING
Saksnr 2016/10894
Unntatt offentlighet

 

 1.  

PROFESSOR II I ERNÆRINGSBIOLOGI (FISKEERNÆRING) – TILSETTING
Saksnr. 2008/8976
Unntatt offentlighet

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/9789
Unntatt offentlighet

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/9791
Unntatt offentlighet
 

 

 1.  

PROFESSOR II I 3-D KOBLET FYSISK-BIOKJEMISK MODELLERING – TILSETTING
Saksnr. 2016/8903
Unntatt offentlighet

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MARITIM ENERGI - TILSETTING
Saksnr. 16/7526
Unntatt offentlighet

 


 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN BIOTEKNOLOGI – TILSETTING
Saksnr. 2016/10858
Unntatt offentlighet

 

 1.  

PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Saksnr. 2016/10701
Unntatt offentlighet

 

 1.  

PROFESSOR II I ANVENDT STRUKTURGEOLOGI – TILSETTING
Saksnr 2016/8420
Unntatt offentlighet

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MILJØ OG ENERGI – TILSETTING
Saksnr 2016/11078
Unntatt offentlighet

 

EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Kandidattall

 

Rekneskapsrapport per september
Saksnr. 2016/2944

 

HMS-AVVIK

 

Løypemelding for scenario 2030 - for et styrket fakultet
(Muntlig orientering)

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

 

Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016

 

 

Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2016

 

 

Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2016

 

 

Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
(tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2016
 

 

28.10.2016/TOS

 

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør