Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Skoleprosjekt

Elever analyserer egne prøver på EARTHLAB

Lærer mye om klimaendringer ved å analysere bunnavsetninger fra et fjellvann.

Elever analyserer egne sedimenter på EARTHLAB

Elever får analysert sedimenter ved EARTHLAB ved UiB.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

I videovinduet over kan du se hva som skjer når en klasse ved Amalie Skram videregående skole åpner beholderne med sedimenter de har kjerneborret ved Upsete - 850 meter over havet.

Ikke langt fra Bergensbanen ligger Trettevatn, som går for å være en unik, naturlig databank. Bunnavsetninger gir et fantastisk datamateriale. Forskere kan reise 11 000 år tilbake i tid.

I september var elevene til fjells sammen med forskere fra UiB. Nå skal de få resultatene.

For de som kan oppdage de skjulte hintene i naturen har Upsete mye å tilby innenfor vær, klima, biologi og geologi.

Elevene som var med lærte akkurat dette; å oppdage i naturen det som de vanligvis bare leser om i skolebøkene.

Forskere fra Universitet i Bergen forklarte naturfenomener og hentet frem aktuelle eksempler fra egen forskning. Slik kunne elevene oppleve på nært hold hvordan det er å være forsker.I den videregående skole er både "den geofaglige verktøykasse", kvartærgeologien og klima viktige tema.

Skoleklasser og andre interesserte kan ha stor nytte av å følge tursporløypen på Upsete. Les mer på skolelaboratoriets blogg.

Universitetet i Bergen utvikler også et nytt konsept som kalles «turspor». I første omgang er målet å formidle kunnskap om vær, klima og geologi i fjellet. Hvert turspor omhandler ett spesifikt tema og tar utgangspunkt i georefererte punkt ute i terrenget.

UiB har også laget turforslag som tar utgangspunkt i fenomener og historiske hendelser rundt Bergen og i Hordaland.

EARTHLAB åpnet i mai 2016, og tilbyr fasiliteter for utarbeidelse og undersøkelse av sedimentprøver. Forskningsrådet har gitt 16 millioner kroner til infrastrukturprosjektet.