Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET

TORSDAG 10. NOVEMBER 2016

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

 

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

 

II

PROTOKOLL FRA MØTET 3. NOVEMBER 2016
Protokollen vil bli ettersendt.

 

 

 

  1.  

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2017/2018 OG VÅRSEMESTERET 2017

 

 

  1.  

PERMISJON UTEN LØNN FRA STILLING SOM PROFESSOR VED
MATEMATISK INSTITUTT                                                          
Saksnr. 2016/10967
Unntatt offentlighet

 

 

ORIENTERINGSSAKER

 Kandidattall
 

 

 

 

 

3.11.2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør