Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Workshop - undervisningsportefølje

Workshop - undervisningsportefølje

MN-fakultetet arrangerer 2. desember en workshop om skriving av en personlig undervisningsportefølje som er en integrert del av en søknad om status som Fremragende underviser. Workshopen blir ledet av de pedagogiske utviklerne Anders Ahlberg og Roy Andersson fra Lunds Universitet

Universitetslärare är pedagogiskt skickliga i olika grad, och på olika sätt [1], vilket MN-fakulteten slagit fast i kriterierna för Framragende underviser/ETP som fakultetens lärare ansöker om med en pedagogisk portfölj. För många universitetslärare är det en stor personlig utmaning att på så vis utsätta sitt lärarskap för peer review.

                Den här workshopen handlar om hur man belägger sin pedagogiska kompetens och utveckling genom att skriva en välstrukturerad pedagogisk portfölj. En sådan portfölj kan skrivas på ett sätt som får en läsare/bedömare att vilja läsa portfolion och tro på innehållet. Pedagogiska portföljer kan vidare skrivas på ett problematiserande och underbyggt sätt där man visar vilka pedagogiska problem man löst, hur man försökt lösa problemen, och hur studenternas lärande påverkats av detta. Därvid visar man förståelse och problemlösningsförmåga i relation till det egna undervisningsämnets särskilda didaktiska utmaningar. En välskriven pedagogisk portfölj visar också om man utvecklat sin undervisning helt intuitivt, i samverkan med kolleger på grundval av lokal kunskap, eller om man också tagit intryck av pedagogisk idébildning och litteratur i sin undervisningspraktik.

                Men en del pedagogiska portföljer är inte välstrukturerade, och misslyckas därför med flera av portföljens funktioner. Under workshopen kommer vi därför att fokusera portföljskrivandets typiska fallgropar, och vi kommer att använda oss av en portföljstruktur som har visat sig robust i sammanhanget.

[1] Olsson, T, Mårtensson, K, Roxå, T., & Ahlberg, A., 2012: Pedagogical competence and teaching skills – a development perspective from Lund University, Sweden. In: Szczyrba, B and Gotzen, S: Entwicklung, Dokumentation und Nachweis von Lehrkompetenz an Hochschulen. LIT Verlag Berlin.