Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 31. oktober 2016

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Mandag 31. oktober 2016 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE         

II   PROTOKOLL fra møte 8. juni 2016


SAK 16/13
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2017/2018 OG VÅRSEMESTERET 2017

VEDLEGG

DEL A: Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:

DEL B: Søknader om oppretting av nye masterprogram

Oversendelsesbrev til Studieadministrativ avdeling (SA):
Tre integrerte masterprogram (Siving.) og et 2-årig masterprogram

Søknadene:

I de endelige søknadene inngår emnebeskrivelser av samtlige emner som inngår i programmene. Disse er ikke tatt med i saksforelegget til studiestyret.


SAK 16/14
EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

  1. Oppnevning av programsensor for molekylærbiologi - Nominasjonsbrev fra MBI, vedtas på fullmakt
  2. Masteropptak høst 2016 - Tall og hovedfunn
  3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
  4. Revisjon av alle studieprogram. Muntlig orientering

 

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 25.10.16