Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Formidling

Maria forklarte Olje-Norge hvorfor det er krevende å utvinne olje og gass i Barentshavet

Med industrien og forvaltningen i salen, forklarte masterkandidat Maria Marvik hvorfor grunnforskning er avgjørende for å lykkes.

Geologiske utfordringer i Barentshavet

Masterkandidat Maria Marvik brukte video for å forklare utfordringene ved olje- og gassutvinning i nordområdene.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

- Maria passet perfekt til oppdraget. Masterprosjektet var veldig relevant. I tillegg er hun faglig dyktig, utadvent og flink til å formidle, sier Atle Rotevatn, professor ved Institutt for geovitenskap.

Han og instituttleder Gunn Mangerud utpekte Maria Marvik til det viktige oppdraget da instituttet ble bedt om å sende en masterstudent til OG21-konferansen i Oslo.

Prestisjeforum

OG21 står for «Oil and gas in the 21th century». Store aktører i olje- og gassindustrien jobber med en ny strategi for å få til en mer effektiv utvinning og redusere klimautslippene.

Forumet ble innledet av olje- og energiminister Tord Lien, som snakket om den store betydningen teknologi har for framtiden. Samtidig ville erfarne oljefolk i næring og forvaltning gjerne ha perspektivene til unge studenter.

- Et av våre viktigste samfunnsoppdrag er å utdanne unge mennesker, og levere kompetanse og kunnskap til samfunnet. Dette er den viktigste nøkkelen til å løse alle samfunnets oppgaver, enten det dreier seg om olje- og gass - eller morgendagens energiløsninger, sier Rotevatn.

Og fortsetter:

- Universitetet i Bergen er en leverandør av forskning og utdanning, og dermed kompetanse og kunnskap. Vi er en garantist for at kunnskapssamfunnet skal kunne løse utfordringer og behov, uansett hva utfordringene til enhver tid er.

Kort format

Rammen for innlegget var fem minutter med valgfri form. Prosjektgruppen gikk for å lage en kort video om problemstillingen.

- Jeg ønsket å formidle viktigheten av å bruke ressurser på utdanning og forskning. Dette er grunnleggende for alt industrien foretar seg på norsk sokkel. Havbunnen i Nordsjøen er svært ulik havbunnen i Barentshavet. Dette er noe vi må forstå for å unngå feilboringer, sier Maria Marvik.

- Hvordan var den kreative prosessen?

- Prosessen fra ide til film var lærerik. Jeg fikk god hjelp til å forenkle det faglige slik at det forhåpentligvis er forståelig for fleste. Men prosessen har også vært utfordrende ettersom det var langt utenfor min komfortsone å være med i en film.

- Hvordan var det å stå på scenen i Oslo?

- Det var veldig gøy! Det er jo en unik mulighet til å få oppmerksomhet rundt et viktig tema med det riktige publikumet i salen med folk fra industrien, akademia og politikere, sier Marvik.

- Men hva har UiB fått igjen for innsatsen?

- Vi fikk profilert UiB på en måte vi er veldig fornøyd med. Vi fikk også vist at en masteroppgave absolutt kan gjøre en forskjell. De kan representere et bidrag til å løse samfunnets utfordringer. Vi så at det å lage film var virkningsfullt, det var en spennende og kreativ prosess å være med på. Vi brukte helt klart mer tid på dette enn en vanlig presentasjon. Men det var det absolutt verdt, mener Atle Rotevatn.

Marvik legger ikke skjul på at det er vanskelig å være masterkandidat i dagens jobbmarked.

- Jeg har lært veldig mye å formidle faget mitt til et publikum som ikke kan like mye om geologi. På konferansen fikk jeg et innblikk i hva industrien mener er viktig å satse på i fremtiden. OG21 var en unik mulighet til å knytte kontakter med potensielle arbeidsgivere. Kanskje jeg vil skille meg ut i mengden?

Maria Marvik skilte seg iallfall såpass ut at hun etter innlegget ble intervjuet av nettstedet Den nye oljen.

Her kan du se opptak av konferansen. Maria går på scenen når tidskoden viser 04:08.