Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nye studieprogrammer

Nye studietilbud fra høsten 2017

2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.

Nye studier i Media City Bergen

Produsent:
Sven A. Nydal / Sverre Ole Drønen

Hovedinnhold

Til høsten starter Universitetet i Bergen nye profesjonsstudier i Media City Bergen – i hjertet av Bergen by. Her samles mediebedrifter, teknologiselskaper, forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Universitetet i Bergen tilbyr seks fremtidsrettede utdanninger innen medieproduksjon og -teknologi.

Utdanningene er knyttet til sterke forskningsmiljø og til mediebransjen, er praksisnære med høy arbeidslivsrelevans samt at de blir en integrert del av et innovasjons- og gründermiljø. Våre studenter vil ha kompetansen som kreves for å forstå og beherske fremtidens mediebransje.

Tre nye sivilingeniør-programmer

Energi: Fornybar energi er i en rivende utvikling. Gjennom dette studiet blir du bedre kjent med energi hentet fra sol, vind og biodrivstoff.

I tillegg vil du få innsikt i framtidens teknologier som kan hjelpe verden gjennom det grønne skiftet: Bølgekraft, tidevannsenergi, geotermisk energi og mye annet.

Havteknologi: Teknologi som skal løse utfordringer innen olje- og gassproduksjon, havbruk, fiskeriene, klima, mineralutvinning og overvåking. Teknologi som skal løse framtidens behov. Du får kunnskap om marine operasjoner, teknologiledelse, økonomi og nyskaping.

Masteroppgaven gir rike muligheter, og kan utvikles i samarbeid med fagmiljøene ved Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, næringslivet eller ved forsknings- og utviklingsinstitusjoner.

Medisinsk teknologi: Du kan prege framtidens helsevesen. Teknologi kan identifisere tidlige stadier av sykdommer. Pasientbehandlingen kan bli mer persontilpasset. Men for å lykkes, må etablerte fagutdanninger knyttes sammen med teknologer.

Du får en solid faglig ballast innen fysikk, matematikk, kjemi og dataanalyse. Dette flettes sammen med kunnskap fra medisin og andre helsefag.

Ny lektorutdanning

For deg som har tenkt å jobbe i utdanningssektoren, tilbyr vi i år en ny lektorutdanning i historie og religionsvitenskap. Du står fritt til å fordype deg i historie eller religionsvitenskap, og får pedagogisk kompetanse til å bli en dyktig og engasjert lærer.

Som lærer skal du få elevene til å undre seg over religion og religiøsitet på tvers av kulturer. Masteroppgaven kan enten rettes mot undervisning og læring - eller ha en ren faglig profil. Når du er ferdig utdannet kan du undervise i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Underveis får du praksis og god veiledning slik at du er godt forberedt på hverdagen. Som lektor får du muligheten til å undervise i de fagene som interesserer deg mest.