Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 22. februar 2017

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Onsdag 22. februar 2017 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   Protokoll fra møte 7. desember 2016


SAK 17/1
RETNINGSLINJER FOR TIMEPLANLEGGING VED MN
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9838)

VEDLEGG:


SAK 17/2
STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT
Drøftingssak (Saksnr. 2014/360)

VEDLEGG: Studiestyrets og programstyrenes mandat (vedtatt 2003, oppdatert 2014)


SAK 17/3
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. Prosjektet: kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning PPpresentasjon
 2. Endring av undervisningsleder på BIO
 3. Studiebarometeret 2016
 4. NOKUTs nye studietilsynsforskrift (Forskriften i Lovdata)
 5. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
 6. Arbeidsgruppe for rekruttering: Status for arbeidet. Muntlig orientering
 7. Mandat for arbeidsgruppe for sivilingeniør
 8. Status for ETP-arbeidet. Muntlig orientering
 9. Praksis for egenandeler ved feltundervisning. Muntlig orientering
 10. Nedlegging av MIRE-programmet (Bachelor i miljø- og ressursfag). Muntlig orientering
 11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 17.2.17