Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
NOKUT-frokost hos Universitetet i Bergen

Meritteringsordninger i utdanning

Et av de viktigste budskapene i Kvalitetsmeldingen er at utdanning og undervisning skal få høyere status ved universitetene og høyskolene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette. Dette innebærer å belønne og la utdanningsoppgaver telle mer ved ansettelser og opprykk.

Illustrasjonsfoto, undervisning i lab
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein, UiB

Hovedinnhold

NOKUT har lenge vært positive til merittering, og flere institusjoner har allerede sett på systemer for å merittere og belønne de gode underviserne.

Vi ser nærmere på forslagene og spør:

  • Hvilke virkemidler tas i bruk i de ulike forslagene? Hva skal til for at dette skal fungere?
  • Hvilke styrker og svakheter har ordningene, og hva skal til for å få til en nasjonal ordning?

Til frokost kommer blant andre:

  • Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT
  • Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen (UiB)
  • Reidar Lyng, førsteamanuensis Universitetspedagogikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Medlem i arbeidsgruppen som har lagt frem forslag til meritteringssystem ved NTNU og UiT.
  • Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidene og student ved UiB
  • Iver Bragelien, førsteamanuensis, Institutt for foretaksøkonomi,  Norges Handelshøyskole. Ekspert på økonomisk styring, motivasjon og økonomiske insentiver.
  • Silje Mæland, førsteamanuensis, Institutt for ergo/fysio/radio, Høgskulen på Vestlandet

Frokost serveres fra klokken 7.30.

Frokosten blir strømmet på NOKUTs nettsider.

Jeg vil melde meg på! (åpnes i et nytt vindu).