Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Scenario 2030

- Framtiden krever tøffere prioriteringer

Se dekan Helge K. Dahles presentasjon fra allmøtet 22. mars. Scenario 2030-rapporten viser at fakultetet står foran store utfordringer.

Scenario
ALLMØTE: Mange ansatte ønsket å få med seg presentasjonen til dekan Helge K. Dahle.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Arbeidsgruppens innstilling er sendt ut på høring. Innstillingen skal behandles i instituttrådene, men også enkeltpersoner eller grupper kan gi innspill. Høringsfristen er 20. april.

Onsdag 22. mars presenterte dekanen arbeidsgruppens viktigste funn. Dekanen legger ikke skjul på at fakultetet sakker akterut på flere viktige områder, og at dette krever tøffere prioriteringer i årene som kommer.

Her kan du se opptak av presentasjonen til dekan Helge K. Dahle.