Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 5. april 2017

Hovedinnhold

Onsdag 5. april 2017 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   PROTOKOLL fra møte 22. februar 2017

SAK 17/4
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG

 1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
 2. Evalueringsrapport, masterprogram i geovitenskap
 3. Programevaluering Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk
 4. Evaluering av bachelorprogrammet i molekyklærbiologi
 5. Evaluering av masterprogrammet i molekylærbiologi
 6. Søknader om utsettelse av innleveringsfrist


SAK 17/5
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HAUST 2017 - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)

VEDLEGG: Brev fra fakultet og oversendelser fra instituttene


SAK 17/6
UTDANNINGSMELDING 2016 - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2017/314)

VEDLEGG: Utkast til Utdanningsmelding 2016

 

SAK 17/7
REVISJON AV STUDIEPROGRAM - LØYPEMELDING - saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/7218)

 

SAK 17/8
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. ETP-ordning – Løypemelding. Muntlig orientering
 2. Sivilingeniørprogram. Faglig og administrativ arbeidsgruppe. Muntlig orientering
 3. Utlysning av Ugle-prisen og insentivmidler for utdanningskvalitet
 4. Orientering om masteropptak våren 2017
 5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

 

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 30.3.17