Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisning

Tildeler Fremragende underviser-status

Som første institusjon i Norge oppretter MatNat-fakultetet en meritteringsordning for undervisning.

Instituttet underviser på flere av fakultetets studieprogram
Instituttet underviser på flere av fakultetets studieprogram
Foto/ill.:
Paul-Erik Rosenbaum

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet meritterer de første Fremragende undervisere (Excellent Teaching Practitioners) i en seremoni 1. juni 2017 i Universitetsaulaen.

 

Her kan du lese mer om våre Fremragende undervisere

Vi håper flest mulig har anledning til å være med og hedre de fem som har passert nåløyet.

Programmet varer fra 11:30 til 12:10, med påfølgende lunsj og mingling i Cafe Christie.

11:30 – 11:40 Musikalsk innslag.

11:40 – 11:45 Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen.

11:45 – 1150 Kort presentasjon av ordningen. Viserektor Oddrun Samdal.

11:50 – 12:00 Presentasjon av kandidatene. Prodekan Harald Walderhaug.

12:00 – 12:05 Rektor og MatNat-dekan deler ut utmerkelsene.

12:05 – 12:10 Avslutning, dekan Helge Dahle.

12:10 - Mingling og mat.