Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Romfart

UiB-professor får NASAs høyeste æresbevisning

Birkelandsenterets Michael Hesse anerkjennes for den store forskningsinnsatsen for den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Michael Hesse
HEDRES: Michael Hesse er professor ved Birkelandsenteret.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Gratulerer med prisen!

– Takk. Jeg er både overrasket og svært ydmyk. Jeg er veldig glad for å få denne annerkjennelsen, sier Michael Hesse.

Hvorfor vil NASA tildele deg sin høyeste ærespris?

– For å sitere begrunnelsen: For exemplary service to NASA leading Goddard Space Flight Center’s Heliophysics Science Division.  Jeg var så heldig at jeg fikk bidra til å skape en verdensledende organisasjon for modellering. I tillegg har jeg bidratt til å støtte utviklingen av sentrale NASA-romferder med fokus på det vitenskapelige. Særlig viktig er utformingen av MMS - Magnetospheric Multiscale mission. Dette handler om å studere grunnleggende prosesser som former verdensrommet. Innenfor NASA har jeg også jobbet med små romfartøyer som kan egne seg til forskningsprosjekter. Jeg har vært opptatt av tverrfaglighet i organisasjonen. Samtidig er jeg fornøyd med å ha opprettholdt egen forskningsinnsats.

Fortell mer om forskningssamarbeidet med NASA?

– Min forskning involverer mange fysiske emner i verdensrommet. Men særlig prosesser rundt magnetic reconnection. Dette er en grunnleggende prosess som kan bidra til å frigjøre energi i store magnetfelt. Dette er drivkraften for solstormer og magnetstormer i verdensrommet. Dette spiller en nøkkelrolle i astrofysikk og laboratoriumplasma. Forståelsen av magnetiske forbindelser er også målet for MMS-toktet.

– Hva vil du si er ditt viktigste bidrag til romforskning?

– Jeg ledet NASAs organisering av forskningen på verdensrommet fra solen til planetene. Dette inkluderer dannelsen og utviklingen av utbrudd i solsystemet. Samt samhandlingen mellom utbruddene med ladede partikler og elektromagnetiske felt i rommet. Vår organisasjon overførte vitenskapelig innsikt til anvendt forskning. Vi utviklet verktøy og mål for å predikere systemer som potensielt kan være skadelige - populært kalt "romvær".

– Folk flest blir ikke lenger så imponert over romfart. Også det har blitt noe hverdagslig. Men hva blir det neste store gjennombruddet, slik du ser det?

– Jeg tror vi kommer til å dra til Mars. Muligens på samme måte som månelandingen. Reiser i rommet er viktig for menneskeheten. Det er kun snakk om tid før vi emigrerer til andre planeter, men dette er en stor oppgave. Det er ideelt for internasjonalt sammarbeid. Det forutsetter forståelse av miljøet i rommet. Her spiller Birkelandsenteret en viktig rolle. Det er det som gjør det så spennende å være her.

– Du er nå invitert til NASAs forskningssenter i Virginia i forbindelse med ærestildelingen den 15. juni. Kommer du til å reise?

– Ja, det er planen.

Hesse er i godt selskap når han får medaljen. Her er en oversikt over alle som har fått æresbevisningen.