Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Formidling

Lær å fange leseren!

Vil du overbevise i masteroppgåva di, eller vil du delta i debatt? Har du lyst til at artikkelen din skal bli sitert av andre? I dette foredraget får du inspirasjon og nyttige verktøy for å skrive både akademiske og populærvitskaplege tekstar.

Ta med papir og blyant, det blir satt av tid til praktiske øvingar og diskusjon i grupper. 

Åsmund H. Eikenes har ein doktorgrad frå Radiumhospitalet i Oslo, og har arbeidd som forskingsjournalist i nettavisa Framtida.no. Hausten 2016 gav han ut den populærvitskaplege boka Handboka (Samlaget, 2016). Han er forfattar og frilansjournalist, og underviser i skriving på Akademisk skrivesenter ved Universitetet i Oslo. 

Møt opp i auditorium 5 klokken 16.00.